HRM Master

HRM Master Universiteit Utrecht
– Strategisch human resource management. Het masterprogramma duurt een jaar en is onderverdeeld in vier perioden van tien weken. Per periode volgt men twee cursussen. Kandidaten moeten een Bachelor hebben van een universiteit. Bachelors van Hogeschool Utrecht die extra lessen gevolgd hebben kunnen toegelaten worden.
Tilburg University
– Master’s Human Resource Studies. De master Human Resource Studies is een voltijds studie van een jaar en is geheel Engelstalig. Er is een premaster voor afgestudeerde studenten van relevante HBO-opleidingen. Deze premaster bestaat uit 4 blokken verdeeld over een jaar en is deels Engelstalig. Excellente studenten mogen deelnemen aan een Extended HRS Master’s program (EMHRS). Deze opleiding duurt 18 maanden.

Erasmus Universiteit
De Master in Human Resource Management is een voltijds studie van een jaar en is geheel Engelstalig. Toelating wordt verleend aan studenten met een Bachelor diploma van een universiteit.

HAN Hogeschool
De opleiding wordt in deeltijd gegeven op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en duurt 2 jaar. De studiebelasting is 16-20 uur per week. Men oefent vaardigheden aan de hand van seminars, practica, workshops en projecten. In het tweede studiejaar maakt de student een meerdaagse buitenlandse studiereis.

Onderwijs

Strategisch HRM
Human Resource Management HBO